Zaklada Solidarna, Koalicija udruga u zdravstvu, Udruga Krijesnica i Centar za mirovne studije pozivaju vas danas, 5. prosinca,  od 10 do 12 sati u dvoranu Müller na javnu raspravu “Pristup zdravlju – pravo ili milost?” u sklopu Human Rights Film Festivala. 

 

Cilj je ove javne rasprave detektirati zakonska uporišta, praktične prepreke i konkretne prilike za lakši i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti za sve građane Hrvatske, u kontekstu ustavnopravnog poretka RH i europskog javnog prava s jedne strane te modela upravljanja i financiranja zdravstvenim sustavom koji kontinuirano generira nejednakosti, loše ishode liječenja i financijske gubitke.

Koalicija udruga u zdravstvu predstavit će Blagdanske zahtjeve za bolji pristup zdravlju u 2018. godini (dokument je u privitku), definirane kao prioritetne i izvedive u narednih godinu dana, ako za to postoji politička volja, temeljem recentnog izvještaja o pristupačnosti zdravstvenih usluga dr. sc. Ane Bobinac.

Navedeni izvještaj “Pristup zdravstvenim uslugama u Hrvatskoj”, koji po prvi puta hrvatski zdravstveni sustav analizira s obzirom na zdravstvene potrebe i ustavno načelo ravnopravnosti svih građana i građanki, nastao je u sklopu projekta Centra za mirovne studije “Javni interes nije na prodaju”.

Uvodničari na javnoj raspravi su:

  • Ivica Belina, Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu
  • Mag. iur. Antonija Ivančan, Katedra za europsko javno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Dr. sc. Ana Bobinac, Sveučilište u Rijeci, autorica izvještaja o javnim politikama u zdravstvu „Pristup zdravstvenim uslugama“
  • Dr. sc. Aleksandar Džakula, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

Moderatorica: Sandra Benčić, CMS i zaklada SOLIDARNA

 

No Title

No Description