U Zagrebu je sredinom lipnja održan dvodnevni radni sastanak projekta CostCares (https://costcares.eu/) koji financira EU udruga COST. U projektu sudjeluje više od 50 predstavnika, iz 28 europskih zemalja, podijeljenih u četiri radne skupine 

 

Nacionalna predstavnica u upravnom odboru CostCares projekta je doc. dr. sc. Bojana Knežević, voditeljica Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC-a Zagreb.

Akcija Cost Cares, pokrenuta u okviru COST projekata, ima za cilj umrežavanje svih stručnjaka koji se bave unaprjeđenjem kvalitete u zdravstvu. Ova akcija podržava razvoj cjelovitih modela skrbi u zdravstvenim sustavima kroz izradu nacrta studija, kriterija ocjenjivanja i alata potrebnih za njihovo testiranje. Cilj je projekta izgradnja modela integrirane skrbi koji će biti testiran na više mjesta u EU, u zdravstvenim i znanstvenim institucijama, uz podršku svih onih koji su u taj proces uključeni, kao što su znanstvenici u medicini, ekonomisti, menadžeri, sociolozi, inženjeri u medicini i kliničari.

Sudionici CostCares akcije predlažu i istražuju integriranu skrb, usredotočujući se na promociju zdravlja i partnerstvo s pacijentima u njihovim zdravstvenim odlukama. Smatra se da proaktivan odnos osoba prema svome zdravlju znatno smanjuje troškove zdravstvene zaštite općenito.

Tema sastanka bila je Izgradnja modela za diseminaciju rezultata CostCare projekta. Aktivno su na sastanku uz predstavnike CostCares radne skupine sudjelovali predstavnici važnih dionika u zdravstvenom sustavu, medicinskog fakulteta, zdravstvenog osiguranja i udruga pacijenata. Razmjenjivala su se iskustva implementiranja novih zdravstvenih politika u sustav upravljanja kvalitetom i naglasila se suradnja s udrugama pacijenta, društvima i institucijama koje se bave zdravstvom i kvalitetom u zdravstvu.

Na skupu je raspravljano o važnosti zdravstvene skrbi koja je usmjerena na pacijenta kao cjelovitu osobu sa svim svojim potrebama, uključivši sve vrste skrbi za vrijeme bolesti i psihosocijalni aspekt nakon bolesti kao i pomoć u povratku na posao i ostvarenju prava na rad.

Predsjednica udruge Nismo same Ivana Kalogjera na skupu je ukazala na nedostatke zdravstvenog sustava iz pozicije onkoloških pacijenata. Ujedno je predstavila projekt prijevoza žena na kemoterapiju „Nisi sama – ideš s nama!“.