Pravne napomene

Osobni podatak

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Svrha prikupljanja

Osobne podatke prikupljamo u svrhu organizacije usluge taksi prijevoza na kemoterapiju, do lokacije koju ste naveli u formularu, te za potrebe analize i izrade izvještaja o utrošenim sredstvima prikupljenim u svrhu provođenja projekta. Na to nas obvezuju uvjeti projekta, kojih smo se dužni pridržavati, a kako bismo mogli pružiti uslugu našim korisnicama.

Prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka

Nismo same poštuje Vašu privatnost te Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhu pružanja naših usluga, kao što je prethodno opisano. Osobne podatke obrađujemo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća, od 27. travnja 2016., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR). Osobne podatke obrađujemo isključivo zakonito, na pošten i jasan način.

Obrada osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka i procedure, kao što su korištenje snažnih zaporki koje se redovito mijenjaju, korištenje računalne enkripcije i sl., a kako bismo spriječili da se osobnim podacima pristupa neovlašteno ili da ih se ugrozi na drugi način, te kako bismo osigurali da se oni koriste isključivo u svrhu u koju su dani na obradu.

Posebno vodimo računa o osjetljivim podacima, poput zdravstvene dokumentacije, i poduzimamo sve što možemo kako bi osigurali povjerljivost, integritet i ograničen, nadziran pristup.

Ne koristimo automatiziranu obradu osobnih podataka, niti profiliranje. Osobne podatke nikada nećemo otkriti neovlaštenim osobama. Iznimno, osobne podatke možemo otkriti nadležnim međunarodnim i državnim tijelima, ako je to nužno.

Poruke u elektroničkom obliku

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s Vašim osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom, te podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Dio podataka koje nam pošaljete u elektroničkoj poruci, odnosno formularu, proslijedit ćemo trećoj strani, tj. pružatelju usluge taksi prijevoza. Ako Vas zanimaju detalji pišite nam na mail info@nismosame.com.

Spremanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima prilikom registracije pohranit ćemo za vrijeme trajanja projekta. Jednom godišnje provodimo reviziju pohranjenih podataka te brišemo sve one podatke za koje više ne postoji potreba ili ih nije moguće ažurirati.

Nakon isteka projekta i naše zakonske obveze za čuvanjem podataka, Vaše ćemo osobne podatke pseudonimizirati i kriptirati te osigurati da im može pristupiti samo odgovorna osoba Udruge.

Vaš pristup podacima

Ovlašteni ste u svako doba zatražiti obavijest o tome koje Vaše osobne podatke spremamo u našoj zbirci osobnih podataka registriranih korisnika, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo. To ćete učiniti tako da na mail info@nismosame.hr dostavite obavijest sa zahtjevom. Ukoliko nam postavite takav zahtjev, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti.

Sve navedeno ne utječe na Vaše pravo da se po ovom pitanju obratite nadležnom regulatornom tijelu.

*Pripremljeno u suradnji s www.gdpr-media.eu

Doniraj