Autor: Ivana Kalogjera

Vijesti i savjeti

Koliko vrijedi jedan ljudski život?

Za potpunu implementaciju strategije za borbu protiv raka koja bi, kako je najavljeno, godišnje spasila između 5000 i 7000 života, prema računici njezinih autora Hrvatskoj je u periodu od 10 godina potrebno oko 200 milijuna eura, što je oko 20 milijuna eura godišnje. Prvu smo godinu u nepovrat izgubili, pa se postavlja pitanje je li Hrvatska zdravstvena administracija sposobna osigurati taj nemali novac.

Vijesti i savjeti

Točno je godinu dana od donošenja strateškog dokumenta za borbu protiv raka, a Hrvatska i dalje stoji na istom mjestu. Što bi trebali biti prioriteti?

Dana 15. prosinca bit će točno godinu dana kako je u Saboru jednoglasno usvojena strategija protiv zloćudnih bolesti. Bio je to važan dan za Hrvatsku, otvarali su se i šampanjci, no zabrinjavajuće je da se od toga dana do danas nije dogodio ni jedan pomak. Čak se nije sastalo ni Povjerenstvo za izradu i evaluaciju provođenja akcijskog plana čiji je prvi sastanak bio najavljen za ljeto.

Vijesti i savjeti

Može li Hrvatska do 2030. spasiti 115 tisuća godina života?

Hrvatski sabor jednoglasno je krajem 2020. usvojio nacionalnu strategiju protiv raka kojom se predviđa u razdoblju od deset godina spasiti 115 000 godina života. To će se, planirano je, postići i boljim odazivom građana na četiri nacionalna programa za rano otkrivanja malignih bolesti: raka dojke, raka debelog i završnog crijeva, raka vrata maternice i raka pluća. Koliko je to realno i ostvarivo?

Vijesti i savjeti

Doc. dr. Mario Šekerija: za registraciju raka Hrvatska izdvaja devet puta manje od EU prosjeka

Jedan od ciljeva strateškog dokumenta za borbu protiv raka – Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. – unaprjeđenje je Registra za rak „kako bi iz njega bili dostupni usporedivi, pravodobni, pouzdani i potpuni epidemiološki podatci.“ O tome što je Registar za rak, kakvu vrijednost imaju podaci koje on sadrži, koje nam zemlje mogu biti uzor u uspostavljanju kvalitetnije baze podataka, za Nismo same govori doc. dr. Mario Šekerija, voditelj Registra za rak RH pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Vijesti i savjeti

Doc. dr. Bojana Knežević: Tužna je spoznaja da su neki ljudi nakon dijagnoze maligne bolesti još ostali i bez posla

U Hrvatskoj do sad nisu rađena istraživanja vezana uz radni status oboljelih osoba, niti je praćeno što se kasnije, kad završe tretmani, događa s tim osobama u smislu kvalitete njihova života i rada. Nije poznato u kojim ih je zanimanjima najviše i mogu li poslije zbog zdravstvenog stanja ostati na istim poslovima. Također, nije poznato što se događa s osobama koje su bile zaposlene na određeno vrijeme pa nakon što obole izgube posao i kakva ja njihova sudbina nakon što je nastupila pandemija koronavirusa.
O tome što bi trebalo učiniti da se takva situacija promijeni, razgovarali smo s doc. dr. Bojanom Knežević, voditeljicom Odjela za osiguranje i poboljšanje kvalitete zdravstvene KBC-a Zagreb.

Doniraj