Impressum

Skraćeni naziv: NISMO SAME
Puni naziv: Udruga žena oboljelih i liječenih od raka NISMO SAME
OIB: 87844750363
Sjedište:
Boškovićeva 7B
10 000 Zagreb
E-mail adresa: info@nismosame.com
Kontakt: +385 97 7561 683
Predsjednica Udruge i urednica portala: Ivana Kalogjera

Banka:
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3A
51000 Rijeka
IBAN: HR7224020061100822438
SWIFT: ESBCHR22

Doniraj