Lorena Mudri, studentica završne godine diplomskog studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u svrhu izrade diplomskog rada na Odsjeku za psihologiju, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Barbare Kalebić Maglica, istražuje odnos između osobina ličnosti, okolinskih čimbenika i prilagodbe na karcinom dojke.

Spoznaje dobivene ovim istraživanjem mogle bi pridonijeti boljem razumijevanju potreba i izazova s kojima se suočavaju žene oboljele od karcinoma dojke, kao i njihovih snaga. To bi u konačnici moglo imati praktične implikacije pri pružanju podrške ženama oboljelima od karcinoma dojke.

Usprkos značajnim iskoracima po pitanju liječenja, kod žena oboljelih od karcinom dojke pojavljuju se emocionalne teškoće specifične za suočavanje s neizlječivom bolešću, kao i poteškoće vezane uz suočavanje s mogućim gubitkom dojke.

Međutim, suočavanje s iznimno stresnim ili traumatskim događajem ne mora imati isključivo negativne posljedice, već suočavanje ovisi o čimbenicima poput: osobina ličnosti, okolinskih čimbenika te čimbenika vezanih uz bolest.

Kroz povijest su brojni istraživači uočili da postoje razlike u tome kako ljudi reagiraju na iste životne događaje. Takva zapažanja su navela istraživače da pokušaju otkriti i razumjeti zašto se dio ljudi pred problemima pokoleba, dok dio ljudi pod pritiskom različitih problema i životnih nedaća može izdržati, pa čak i napredovati. Osobito značajno područje u istraživanje prilagodbe na karcinom dojke jest i socijalna podrška, koja se odnosi na resurse materijalne i psihološke prirode. Takvi resursi su pojedincima dostupni, a proizlaze iz njihovih odnosa s drugim ljudima. Kako je suočavanje s dijagnozom karcinom dojke vrlo stresan životni događaj, ono neminovno utječe na interpersonalne odnose. Pritom čimbenici iz socijalne okoline, značajno doprinose ili odmažu u procesu prilagodbe žena na karcinom dojke.

Istraživanju mogu pristupiti žene koje imaju trenutno ili prošlo iskustvo karcinoma dojke. Sve vas s tim iskustvom molimo da ispunite upitnike koji se nalaze ispod ovog teksta, a za što vam je potrebno 20-ak minuta.

Podaci se prikupljanju anonimno, što znači da se odgovori ni na koji način ne mogu povezati s identitetom, a sudjelovanje u ovom istraživanju je u potpunosti dobrovoljno te u bilo kojem trenutku možete odustati.

Lorena zahvaljuje svakoj ispitanici koja će izdvojiti svoje vrijeme i pomoći joj da prikupi odgovore što većeg broja ispitanica.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovog istraživanja, možete joj se obratiti na lorenamudri99@gmail.com.

 

Istraživanje – psihosocijalna prilagodba na karcinom dojke

Poštovana, Ovo istraživanje provodi se u svrhu izrade diplomskog rada na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a njime se nastoji dodatno istražiti područje psihosocijalne prilagodbe žena oboljelih od karcinoma dojke različite životne dobi.