Najvažniji je korak u borbi protiv raka dojke prevencija, a jedan je od najboljih načina za otkrivanje raka dojke mamografija. Kako bi ona bila dostupnija što većem broju žena, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, a u okviru Projekta „Zagreb – zdravi grad“, pruža besplatne mamografske preglede ženama koje imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.  Program je započeo 2004. godine, a do danas je zahvaljujući njemu pregledano 43 047 žena.

Program mobilne mamografije  namijenjen  je ženama u dobi od 40 do 49 godina te starijim od 69 godina, koje nisu obuhvaćene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke.

Za pregled nije potrebna liječnička uputnica, kao ni zdravstveno osiguranje. A ono što je najvažnije, svi su pregledi besplatni!

 

Prevencija je najvažniji korak u borbi protiv raka dojke!

Najvažniji je korak u borbi protiv raka dojke prevencija, a jedan je od najboljih načina za otkrivanje raka dojke mamografija. Kako bi ona bila dostupnija št…

 

Video by: Suzana Arslanihttp://www.suzanaarslani.com/

 

Za pregled se treba unaprijed naručiti, a narudžbe se primaju svakim radnim danom od 9 do 14 sati na broj telefona +385 (1) 4696 309.

Mamografsko snimanje izvodi inženjer medicinske radiologije. Snimke se potom šalju na očitavanje liječnicima specijalistima radiologije pri čemu se radi po principu dvostrukog neovisnog očitavanja, što znači da svaku snimku očitavaju neovisno dva liječnika. Snimke i nalazi s preporukama za daljnji postupak dostavljaju se poštom na kućnu adresu.

U sklopu Dana zdravlja mamografski se pregled, od 17. do 19. ožujka, mogao obaviti i  ispred glavnog ulaza u City Center One East te City Center One West gdje je bila i naša ekipa.

Nadamo se da će vam video koji smo pripremili biti dodatna motivacija da vodite brigu o svom zdravlju i redovito kontrolirate svoje dojke!