Iva Marketanović apsolventica je psihologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija volontira u više organizacija kao pružateljica emocionalne podrške te sudjeluje u organizaciji nekoliko znanstveno-popularnih skupova. Jedna je od suosnivačica udruge Sigurna mjesta koja se bavi problematikom uličnog uznemiravanja. Dobitnica je Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad 2023. godine.

Kao glavni motivator upisa na studij psihologije navodi želju za pružanjem pomoći unutar zdravstvenog sustava. Poseban interes iskazuje za psihologijom spolnosti koja je izrazito kompleksno područje uvelike određeno biološkim, psihološkim i sociološkim odrednicama.

Ženska je spolnost dodatno, kroz povijest znanosti, bila ozbiljno zanemarena te tabuizirana. Shodno tome, ženski užitak i zadovoljstvo sramežljivo ulaze u fokus znanosti tek u posljednjih  nekoliko desetljeća.

Baveći se ovom tematikom Iva spoznaje da su posebno važna populacija koja ispašta zbog manjka istraživanja ovog područja upravo onkološke pacijentice. Iz tog je razloga u sklopu svog diplomskih rada odlučila istražiti neke odrednice seksualnog funkcioniranja žena s dijagnozom karcinoma dojke.

Zbog specifičnosti terapija koje uzimaju, kao i promjena fizičkog izgleda, spolno funkcioniranje žena oboljelih od raka dojke može biti ozbiljno narušeno. Unatoč tome, manje od polovice pacijentica će temu promjena spolnog funkcioniranja otvoriti sa svojim liječnikom. Glavni razlozi za to su osjećaj nelagode ili neinformiranost zdravstvenog osoblja o ovoj temi.

Ovo istraživanje bavi se i partnerskim odnosima pacijentica s obzirom na to da je životni/bračni partner osoba koja je najčešći izvor potpore i čiji se životi također mijenjaju po uspostavi dijagnoze.

Važno je osvijestiti da kronična bolest ne obilježava žene kao njihova jedina osobina. One su i dalje partnerice, supruge, majke, kćeri i prijateljice sa svojim potrebama i željama unutar tih društvenih uloga te zaslužuju živjeti život ispunjen srećom i zadovoljstvom. Autorica izražava iskrenu nadu i želju da će ovo istraživanja biti jedan od faktora koji će tome i doprinijeti.

Navedeni istraživački nacrt kao i etičke implikacije odobrili  su ivina mentorica, izv.prof.dr.sc. Lovorka Brajković, te Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija.

Sudjelovanje u istraživanju je anonimno, a rezultati će biti dostupni isključivo autorici te će se obrađivati samo na grupnoj razni.

Predviđeno vrijeme ispunjavanja je do 15 minuta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na imarketan@fhs.hr.

Istraživanje o nekim aspektima seksualnog funkcioniranja žena s karcinomom dojke

Poštovana sudionice, pred Vama se nalazi obrazac u sklopu diplomskog istraživanja studentice psihologije Ive Marketanović koje se izvodi pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Lovorke Brajković s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Cilj istraživanja je ispitati neke aspekte spolnog funkcioniranja žena koje imaju karcinom dojke.