Zovem se Ljerka Armano i radim kao medicinska sestra u KBC-u Sestre milosrdnice. Tijekom radnog vijeka kontinuirano sam se usavršavala, i nadograđivala svoje znanje i kompetencije, te sam uz rad, osim sveučilišnog studija sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, završila i studij biologije na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno sam doktorandica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Dio svog radnog vijeka provela sam na onkologiji, gdje sam se susrela s korištenjem komplementarnih i alternativnih metoda/tehnika kod onkoloških bolesnika, za koje sam se silno zainteresirala, te je i tema mog diplomskog rada, na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, bila iz tog područja.

Doktorski rad, na kojem sada radim, nastavak je tog mog područja interesa.

U sklopu disertacije Uvjerenja i stavovi o komplementarnoj, alternativnoj i integrativnoj medicini onkoloških pacijenata, zdravstvenih radnika i studenata iz područja biomedicine i zdravstva, pripremila sam istraživanje čiji je temeljni cilj utvrditi uvjerenja i stavove zdravstvenih radnika, studenata i pacijenata o komplementarnim i alternativnim metodama liječenja (KAM) i integrativnoj medicini.

Važan dio istraživanja upravo su stavovi onkoloških pacijenata.

Prikupljene podatke koristit ću za izradu doktorskog rada, dok će rezultati istraživanja biti korišteni u svrhu objave znanstvenih radova i kongresnih priopćenja, uz potpunu zaštitu osobnih podataka ispitanika.

Rezultati istraživanja mogli bi biti poticaj kritičkog preispitivanja dosadašnje prakse i možebitne opravdanosti integracije pojedinih metoda i tehnika iz spektra KAM-a u hrvatski zdravstveni, ali i obrazovni sustav, u svrhu udovoljavanja sve većim potrebama i zahtjevima pacijenata.

Istraživanje je anonimno, a svi podaci analizirat će se na grupnoj razini.

Molim Vas da na svako pitanje odgovorite što iskrenije.

Ljerka Armano, mag. med. techn., mag. biol.

 

Upitnik možete ispuniti ovdje:

Uvjerenja i stavovi o komplementarnoj, alternativnoj i integrativnoj medicini onkoloških pacijenata i zdravstvenih radnika u djelatnosti onkologije

yy