Medicinska sestra Ljerka Armano, u sklopu svoje doktorske disertacije, pripremila je istraživanje kojim se ispituju uvjerenja i stavovi zdravstvenih radnika, studenata i pacijenata o komplementarnim i alternativnim metodama liječenja (KAM) i integrativnoj medicini. Uključite se i ispunite upitnik!