Knjiga "Kažete rak... pa što onda?" doživjela je dva izdanja i mnogima je pružila ohrabrenje u teškim životnim trenutcima. Danas...