Tri do sada objavljene studije pokazale su nedvojbenu učinkovitost palbocikliba, tvorničkog imena Ibrance, s do sada neviđenim dvostrukim povećanjem vremena do progresije bolesti u komparaciji sa samom hormonskom terapijom. Lijek predstavlja inovativnu terapiju koja odgovara na neispunjene medicinske potrebe bolesnica oboljelih od HR+/HER2- metastatskog raka dojke

 

Prema podacima Registra za rak pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, rak dojke najčešće je sijelo raka u žena s udjelom od 26 posto. U Hrvatskoj je 2014. godine zabilježeno 2644 novih bolesnica. U odnosu na 1968. godinu to je povećanje od čak 2,5 puta! Rak dojke je i vodeći uzrok smrti zbog raka u žena, od kojeg je 2014. godine umrla 1071 žena. Usprkos napretku dijagnostike i terapije, rak dojke najčešći je pojedinačni uzrok smrti u žena u dobi od 35 do 69 godina. Stoga u svakoj prigodi onkolozi napominju da je riječ o golemom javno zdravstvenom problemu, koji se mora najozbiljnije sagledati i, koliko je to god moguće, nužno je unaprijediti sadašnje stanje. I to na nekoliko razina. Pored neosporne potrebe za ulaganjem u primarnu prevenciju što podrazumijeva zdrav život i tjelovježbu, izbjegavanje postmenopauzalne pretilosti, izbjegavanje hormonske nadomjesne terapije itd., iznimno je važna i rana detekcija bolesti što se može postići promocijom postojećih nacionalnih programa ranog otkrivanja raka kao i edukacijom pučanstva.

Napokon, kaže struka, nužno je i dodatno ulaganje u kvalitetno, organizirano i suvremeno dijagnosticiranje, liječenje i praćenje raka dojke.

Činjenica je, ističu stručnjaci, da su se posljednjih desetljeća najveći uspjesi u liječenju solidnih tumora ostvarili upravo u liječenju raka dojke. Tako je danas vjerojatnost petogodišnjeg preživljenja bolesnice s rano otkrivenim  rakom dojke više nego udvostručena u usporedbi s vremenom od prije 30-ak godina. Također, prosječno preživljenje bolesnica s metastatskim rakom dojke je signifikantno povećano pa je, primjerice, u liječenju HER-2 pozitivnog metastatskog raka dojke, prosječno preživljenje povećano za tri  puta u posljednjih desetak godina. Ipak, u proteklom desetljeću nije postignuta bolja, uspješnija kontrola bolesti  kod bolesnica s metastatskim hormonski pozitivnim, HER-2 negativnim rakom dojke.

 

nismo same

I hrvatski onkolozi tvrde da je Ibrance, odnosno generički palbociklib, doista učinio proboj 

 

Do danas! Jer upravo svjedočimo značajnom napretku u liječenju bolesnica i s ovim tipom tumora. Zahvaljujući razvoju i primjeni potpuno nove vrste onkoloških lijekova, tzv. CDK 4/6 inhibitora – palbocikliba, ribocikliba i abemacikliba. Palbociklib, zaštićenog tvorničkog imena Ibrance, prvi je u toj skupini novih lijekova, s najviše kliničkih podataka i koji je, za sada, jedini u standardnoj kliničkoj primjeni u razvijenim zemljama svijeta.

I hrvatski onkolozi koji se sustavno svakodnevno bave rakom dojke u svojim bolnicama, u svojim klinikama, ali i na znanstvenoj razini, tvrde da je Ibrance, odnosno generički palbociklib, doista učinio proboj. Ne samo zato što se nakon deset godina radi o prvom novom lijeku odobrenom za prvu liniju liječenja žena u kojih je dijagnosticiran HR+/HER2- metastatski rak dojke. Naime, za palbociklib postoje čvrsti i dosljedni podaci iz više kliničkih ispitivanja da udvostručuje vrijeme do progresije bolesti. I to sa sadašnjih 12 na 24 mjeseca u prvoj liniji liječenja metastatske bolesti te s pet na 12 mjeseci u drugoj liniji terapije. Lijek predstavlja inovativnu terapiju koja odgovara na neispunjene medicinske potrebe bolesnica oboljelih od HR+/HER2- metastatskog raka dojke. Dakle, sve su tri do sada objavljene studije pokazale nedvojbenu učinkovitost palbocikliba s, do sada neviđenim, dvostrukim povećanjem vremena do progresije bolesti u komparaciji sa samom hormonskom terapijom.       

Važno je naglasiti da navedena učinkovitost terapije nije na uštrb toksičnosti na koju su inače navikle bolesnice s metastatskim rakom dojke. Znanstveni dokazi ukazuju da se palbociklib u pravilu dobro podnosi te da se nuspojave povezane s njegovom primjenom mogu jednostavno zbrinjavati prilagodbom doze, privremenim prekidom terapije i/ili standardnim medicinskim postupcima. Za razliku od mnogih drugih sistemskih antineoplastičnih terapija, podnošljivost palbocikliba je u komparaciji s njegovom učinkovitošću, odlična. Jasno, sprečavajući progresiju bolesti odgađa se kemoterapija što također doprinosi  kvaliteti života bolesnica s metastatskom bolešću.

 

nismo same

HZZO je prošle godine odobrio znatan broj novih onkoloških lijekova

 

Stručnjaci također ističu da palbociklib nije imunoterapija koja je tako popularna u posljednje vrijeme. Imunoterapija predstavlja značajnu, potencijalno najvažniju novost u liječenju raka u posljednjih 30 do 40 godina. Ipak, imunoterapija neće riješiti problem svih bolesnika s rakom. Pretpostavke su da bi današnja imunoterapija bila učinkovita kod 20-ak  posto bolesnika s rakom, a sutrašnja, još naprednija i kompleksnija, kod 50 do 60 posto bolesnika. To znači da uz imunoterapiju trebamo druge, inovativne, na molekulskoj biologiji i onkologiji dizajnirane ciljane, inovativne lijekove.

Jedan od takvih inovativnih lijekova je i palbociklib, kažu stručnjaci i objašnjavaju njegovo djelovanje: Inhibirajući, potiskujući o ciklinu ovisnu kinazu 4 i 6 dovodi do inhibicije tumorskog rasta, do njegove smrti.

U veljači 2015. godine, ubrzanim je postupkom američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila Ibrance za primjenu u prvoj liniji liječenja žena s HR+/HER2- metastatskim rakom dojke pa je u Americi Ibrance već postao standardna terapija za ovu bolest. Europska komisija lijek je odobrila u studenom prošle godine pa je terapija danas standard i u većini zemalja EU. Ali, ne i u Hrvatskoj. Teško je dobiti precizan odgovor na pitanje kada će, preko HZZO-a, lijek biti dostupan i bolesnicama u Hrvatskoj. No, HZZO je, unutar financijskih mogućnosti, prošle godine odobrio znatan broj novih onkoloških lijekova, a Povjerenstvo za lijekove HZZO-a prati nove, suvremene onkološke standarde liječenja. I onkolozi vjeruju da će i palbociklib što prije biti osiguran našim bolesnicama, prije svega zbog činjenice da je odlične učinkovitosti, male toksičnosti i lagan za primjenu. Mišljenje je stručnjaka da bi ovu terapiju u Hrvatskoj godišnje trebalo 200 do 300 žena, a prema nekim procjenama, cijena lijeka mogla bi biti na razini sadašnjih lijekova s tzv. liste skupih lijekova – oko  3000 do 4000 eura mjesečno po pacijentici.