Pacijenti oboljeli od raka koji su se zarazili koronavirusom mogu normalno nastaviti primati kemoterapiju i imunoterapiju bez da se time ugrožava njihov život, pokazalo je istraživanje znanstvenika s londonskog Imperial Collegea.

Istraživanjem je, kako prenosi BBC, bilo obuhvaćeno 890 osoba zaraženih koronavirusom koje su u isto vrijeme i onkološki pacijenti, a koje su se liječile u 19 različitih bolnica u četiri zemlje: Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Italiji i Njemačkoj.
Istraživanje, je također, pokazalo kod koje vrste maligne bolesti dolazi do najmanjih komplikacija nakon što se osoba zarazi koronavirusom. Uočeno je, naime, da osobe koje boluju od raka dojke, a zarazile su se koronavirusom, imaju dvostruko manju stopu smrtnosti od ostalih onkoloških pacijenata zaraženih virusom koji izaziva bolest COVID-19. Znanstvenici sada, kao sljedeći korak, žele istražiti što je tome uzrok. Također, cilj im je saznati i zašto su u Velikoj Britaniji oboljeli od raka zaraženi koronavirusom umirali češće no bolesnici u preostale tri zemlje uključene u studiju.
David Pinato, voditelj istraživanja i profesor na Katedri za kirurgiju i maligne novotvorine Imperial Collegea, zbog zabrinjavajućih je brojki pozvao vlast u Velikoj Britaniji da prizna visoku stopu smrtnosti u toj zemlji.
Pandemija COVID-19 svuda je u Europi značajno utjecala i na pristup pacijenata liječenju, a u nekim su situacijama onkološke terapije bile odgođene ili čak potpuno prekinute.
„Sada znamo da terapije nije potrebno odgađati ni prekidati“, izjavio je dr. Pinato. Dodao je kako istraživanje jasno pokazuje da kemoterapija i imunoterapija ne utječu na smrtnost od bolesti COVID-19 što znači da se „u većini slučajevima terapije mogu i dalje sigurno davati tijekom pandemije“.
Sve ovisi, rekao je, isključivo o individualnim situacijama pacijenta i rizičnim faktorima.
Od 890 pacijenata uključenih u studiju, više od polovice činili su muškarci čija je prosječna dob bila je 68 godina. Njih 330 imalo je uznapredovalu malignu bolesti, a njih više od 400 pripadalo je ostalim rizičnim skupinama. Onkološku terapiju primala je svaka druga osoba, od čega je četvrtina njih bila na kemoterapiji. Većina ispitanika, njih 80 posto, koronavirusom se zarazilo u svojoj okolini.
Muškarci stariji od 65 godina s drugim komorbiditetima prošli su mnogo gore od drugih onkoloških pacijenata koji su se razboljeli od bolesti COVID-19, a koji su imali isti faktor rizika kao i opća populacija.
Žene oboljele od raka dojke bile su više zaštićene u sve četiri zemlje uključene u studiju. Njihova stopa smrtnosti iznosila je svega 15 posto.
Znanstvenici smatraju kako bi temeljem rezultata ovog istraživanja trebalo utvrditi koji su onkološki pacijenti najranjiviji pa bi ih trebalo dodatno zaštititi od virusa.

Prevela: Ljiljana Pranjić