U organizaciji zastupnice u Europskom parlamentu Sunčane Glavak, u Osijeku je održana konferencija Fight&Win – onkološki bolesnici i izazovi u doba pandemije.

Na konferenciji su se okupili istaknuti stručnjaci i udruge koje djeluju u području borbe protiv raka, što i u ovim vremenima ostaje jedan od prioriteta zastupnika u Europskom parlamentu.

Zastupnica Sunčana Glavak, članica Odbora za javno zdravlje, Posebnog odbora za borbu protiv raka i skupine zastupnika MEPs Against Cancer istaknula je da je konferencija Fight&Win snažna platforma koja povezuje ljude u borbi protiv raka.

„Želim da ova konferencija bude forum na kojem će se moći podijeliti iskustva, znanja i smanjiti stigma koja se povezuje s rakom“, poručila je zastupnica Glavak, podsjetivši na osobnu odgovornost u prevenciji, kako u odnosu prema nama samima, tako i u odnosu prema najbližima.

Prisutne je pozdravio i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.

Glavna poruka poslana s panel-rasprave Onkološki bolesnici i izazovi u doba pandemije jest da prevencija ostaje ključna u borbi protiv raka i u vrijeme pandemije.

Posebna savjetnica ministra zdravstva prim. Vera Katalinić-Janković osvrnula se na Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. u koji su uključeni brojni programi prevencije i ranog otkrivanja za različita sijela raka. „Ideja Nacionalnog strateškog okvira bila je obuhvatiti sve skupine ljudi i uskladiti ga s europskim praksama“, rekla je prim. Katalinić-Janković.

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu u KBC-u Osijek prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević osvrnuo se na stanje u bolnici kada je riječ o borbi protiv raka i koronavirusu te naglasio da se u novonastalim uvjetima nastoji pružiti sva potrebna zdravstvena skrb pacijentima. Predsjednica udruge Nismo same Ivana Kalogjera govorila je o izazovima s kojima se susreću onkološki bolesnici, posebno kada se radi o zapošljavanju. Zastupnik u Hrvatskom saboru i član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, psihijatar Ivan Ćelić, govorio je o psihološkom aspektu rada s onkološkim bolesnicima, a prof. dr. sc. Damir Eljuga predstavio je brojne aktivnosti i javnozdravstvene kampanje koje provodi Hrvatska liga protiv raka, udruga čiji je predsjednik.

Očekuje se da će u 2021. godini rak biti dijagnosticiran kod 2,7 milijuna ljudi u Europskoj uniji, pokazuju posljednje procjene Europskog informacijskog sustava za rak i Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije. No, 40 posto slučajeva raka može se spriječiti, stoga je cilj konferencije osvijestiti koliko je važno redovito odlaziti na preventivne preglede i pravovremeno dijagnosticirati rak kako bi njegovo liječenje bilo uspješno.

Zastupnica Glavak istaknula je posebnu dodanu vrijednost europske zdravstvene strategije EU4Health, vrijedne 5.1 milijardu eura. Borba protiv raka jedno je od ključnih područja ove nove  strategije, posebice prevencija, rana dijagnostika, ulaganje u istraživanje te pružanje jednake zdravstvene skrbi svim dijelovima EU-a.

Europska pučka stranka borbu protiv raka stavila je u središte rada, a u Europskom parlamentu osnovan je i Posebni odbor za borbu protiv raka.

Ovo je druga u nizu konferencija Fight&Win koja se održava s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i borbe protiv raka te poticanja razmjene iskustava u svrhu informiranja i edukacije.