Do sredine 2020. godine trebale bi biti stvorene sve pretpostavke za provedbu projekta koji će bolesnicima s metastatskim tumorima omogućiti dijagnozu bolesti putem genskog profiliranja te u konačnici i personaliziranu terapiju 

Svaki je rak jedinstven pa svakom bolesniku koji boluje od tumora treba osigurati personalizirano liječenje. Temeljna je to ideja projekta “Personalizirana medicina u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda liječenja”  koji će zahvaljujući donaciji tvrtke Roche u punom opsegu startati najkasnije do sredine iduće godine.  

Temeljem Memoranduma o suradnji koji su u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Uprave F. Hoffmann – La Roche AG Christopha Franza, u srpnju potpisali ministar zdravstva Milan Kujundžić, direktor tvrtke La Roche Hrvatska Milorad Gošev i prokurist Objedinjene strategije međunarodnih poslova tvrtke Roche Dražen Jeleč, do sredine 2020. godine trebale bi biti stvorene sve pretpostavke za provedbu projekta koji će bolesnicima s metastatskim tumorima omogućiti dijagnozu bolesti putem genskog profiliranja te u konačnici i personaliziranu terapiju. 

Još preciznije, sve osobe koje boluju od metastaskog raka sada će moći pristupiti testiranju koje je ranije većini njih bilo nedostupno. Odluku o tome donosit će njihov onkolog. 

Velika je to nada za sve pacijente s metastatskim rakom jer će zahvaljujući rezultatima testiranja onkolozi imati uvid u specifične genske mutacije koje su različite kod svakog bolesnika te će na osnovu toga moći primijeniti odgovarajuće i najbolje personalizirano liječenje. 

Vizija je projekta osigurati pristup pravome lijeku, odgovarajućem bolesniku čime će im se znatno poboljšati kvaliteta života i ishodi liječenja. 

Projekt će omogućiti znatan iskorak s dosadašnjeg pristupa „jedna metoda liječenja jednaka za sve” prema personaliziranoj zdravstvenoj skrbi (PHC eng. – Personalized Healthcare), koja se temelji na sveobuhvatnom genskom profiliranju i usporedbi velikih količina podataka iz svakodnevne liječničke prakse

Iz Tvrtke Roche najavili su da su spremni uložiti 90 milijuna kuna kako bi se osnovao nacionalni Zavod za personaliziranu medicinu i educiralo 30 zdravstvenih radnika koji će biti zaposleni u Zavodu, čime Roche iskazuje predanost ostvarenju personalizirane zdravstvene skrbi u Hrvatskoj. 

Ministarstvo zdravstva poduprijet će osnivanje onkološke baze podataka te Zavoda kao nacionalnog centra za personaliziranu medicinu, čime će se uvesti sustavan, mjerljiv i održiv pristup personaliziranome liječenju utemeljenome na sveobuhvatnom genskom profiliranju. 

Rak je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj i drugi vodeći uzrok smrtnosti u populaciji unatoč stalnim nastojanjima i ulaganjima u prevenciju, ranu dijagnozu i liječenje oboljelih.

Prema podacima Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, na godinu od raka u Hrvatskoj oboli više od 23.500 osoba, a umre ih gotovo 14.000.  Za broj oboljelih od metastatskog raka nema točnih brojki već samo procjene. Tako se procjenjuje da u Hrvatskoj živi 700 žena s dijagnozom metastatskog raka dojke.

Personalizirana zdravstvena skrb može promijeniti živote bolesnika pružanjem skrbi prilagođene pojedincu čime se učinkovitije i brže može pomoći u prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju a ujedno dobiti bolji uvid u procese liječenja, bolju kontrolu te učinkovitije iskorištavanje resursa. Naime, glavni je cilj projekta smanjiti smrtnost od zloćudnih bolesti, povećati preživljenje i poboljšati kvalitetu života onkoloških bolesnika.

Što nam otkriva gensko testiranje?

Gensko testiranje za liječenje raka odnosno gensko profiliranje tumora otkriva promjene u DNK koje pokreću rast tumora. Te informacije mogu pomoći liječnicima da odrede koja je vrsta ciljane terapije dostupna za određenog bolesnika na temelju jedinstvenog genskog profila njegova tumora. Kao što je već spomenuto, čak i ako dvije osobe imaju tumor u istom dijelu tijela, ti se tumori vjerojatno razlikuju na onoj osnovnoj, molekulskoj razini odnosno moguće je da kod svake od njih rast tumora uzrokuju različite promjene u njegovu genomu. Više informacija o genskom testiranju potražite na https://genskotestiranje.hr/