Nakon što ste nas proteklih mjeseci više puta upozorile na to da oboljeli od raka dijagnozu u nekim bolnicama doznaju na potpuno neprimjeren način, tako što im sestra na šalteru uruči nalaz bez da s njima razgovara itko od liječnika, a kamo li da im se pruži psihološka podrška, pitali smo ministra Milana Kujundžića ima li namjeru promijeniti takvu praksu.

Povod nam je bio događaj u Osijeku, točnije apel  za pomoć jedne mlade žene, majke dvoje male djece, koja se Nismo same požalila kako je upravo doznala da ima malignu bolest, no nije mogla razgovarati  ni s kirurgom  ni s onkologom jer nije imala uputnicu. Iz bolnice su ju s dijagnozom raka dojke otpravili ravno – na ulicu. 

Dogodilo se to 24. svibnja. Dan kasnije ministru smo uputili pisani upit i pitali ga što on misli o takvoj proceduri. Točnije, ministra smo pitali čini li mu se normalnim i humanim da bilo koja osoba na taj način dozna da ima tako tešku dijagnozu i da ju nakon takve spoznaje sustav ostavi samu? Ono što nas je posebno zanimalo koraci su koje ministar i Ministarstvo kojem je na čelu planiraju poduzeti kako se takve stvari više nikada nikome ne bi dogodile, odnosno planira li Ministarstvo donijeti protokole priopćavanja teških dijagnoza i u kojem roku.

Ministarstvo zdravlja u zakonskom je roku ispunilo svoju obvezu i odgovorilo na naš upit. No, u odgovoru za kojega su nekom nepoznatom u Ministarstvu trebala gotovo puna dva tjedna (odgovor je potpisalo Ministarstvo zdravstva) zadovoljena je jedino forma.

Odgovor prenosimo u cijelosti pa procijenite sami.

Istina, Ministarstvo je u odgovoru po ne znamo koji put najavilo kako je u pripremi Nacionalni plan za borbu protiv zloćudnih bolesti te kako se paralelno radi i na uspostavi sustava kvalitetne komunikacije, što uključuje i protokole priopćavanja teških dijagnoza. No, to kada možemo očekivati te promjene nisu naveli, ni okvirno.

Stoga vas izvješćujemo kako će Nismo same od jeseni krenuti u otvorenu kampanju kako bi se ovakva praksa konačno promijenila. Tu očekujemo i vašu punu potporu.  

A sad evo što su nam odgovorili iz Ministarstva:

 

„U nastavku odgovoramo na Vaš upit. Liječnik je dužan u odnosu  prema pacijentima postupati  na način da primjenjuje i poštuje odredbe koje reguliraju prava pacijenata. Tako je npr. jedno od osnovnih načela zaštite prava pacijenata, sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata, načelo humanosti koje se ostvaruje  osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića te osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta.

U ostvarivanju zdravstvene zaštite svaki pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o svome zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka.

Nadalje, važećim Kodeksom medicinske etike i deontologije koji je donijela Hrvatska liječnička komora, a koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 55/08 i 139/15, propisano je da će liječnik na prikladan način obavijestiti pacijenta o dijagnostičkim postupcima i pretragama, njihovim rizicima i opasnostima te rezultatima, kao i svim mogućnostima liječenja te mu primjereno pružiti potrebne obavijesti kako bi pacijent mogao donijeti ispravne odluke o dijagnostičkom postupku i predloženom liječenju.

Ministarstvo zdravstva također priprema Nacionalni plan za borbu protiv zloćudnih bolesti, te se u sklopu aktivnosti vezanih uz programe prevencije zloćudnih bolesti  i mjera vezanih uz zaštitu pacijenata nastoji, u suradnji sa stručnjacima, potaknuti i izgradnja i uspostava sustava kvalitetne komunikacije, što uključuje i protokole priopćavanja teških dijagnoza.

S poštovanjem,

Ministarstvo zdravstva“