Zovem se Meri Pavlović Vlahinić. Srednju medicinsku školu završila sam u Dubrovniku, a potom sam upisala Studij za više medicinske sestre pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. Kasnije sam završila i treću godinu studija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i stekla naziv prvostupnice sestrinstva.

Moje prvo radno mjesto bilo je na Internom odjelu Opće bolnice Dubrovnik, a nakon 15-tak godina prešla sam raditi u Dnevnu onkološku bolnicu. Iako sam do tada radila s bolesnicima koji boluju od različitih teških bolesti, u radu s onkološkim bolesnicima dobila sam potpuno drugi uvid u svoju ulogu medicinske sestre, ali i u život.

Tek sam tada shvatila koliko su ti bolesnici snažni kao i da treba cijeniti svaki dan koji nam je poklonjen. Nakon nekoliko godina put me odveo u nekom novom smjeru i prihvatila sam posao medicinske sestre u mobilnom palijativnom timu pri Domu zdravlja gdje i sada radim. Svakodnevno se susrećem s najteže oboljelim ljudima koji su, na žalost, uglavnom pri kraju svoga životnog puta. Slušajući pacijente i njihove životne mudrosti gradim sebe kao osobu i zbog toga mislim da je moj posao istodobno užasno težak i jako blagoslovljen. Najviše se može naučiti od onih koji su prošli žestoku borbu, koji su se podigli isto toliko puta koliko su i pali i koji su zaista svjesni prolaznosti na ovom svijetu.

Smatram da profesiju medicinske sestre treba stalno nadograđivati, biti u korak s novim znanjima kako bi se pacijentima mogao pružiti maksimum skrbi. Zato sam se u 43. godini odlučila upisati Diplomski studij sestrinstva. Iz predmeta Istraživanje i metodologija istraživanja pišem seminarski rad pod nazivom “Zadovoljstvo kvalitetom života i doživljaja podrške od članova uže obitelji kod bolesnika s malignom bolesti”.

Cilj rada je ispitati koliko maligna bolest utječe na svakodnevno funkcioniranje bolesnika u fizičkom, emocionalnom, socijalnom i funkcionalnom smislu.

Puno bi mi značilo kada biste ispunili anketu i pomogli mi u pisanju ovog rada.

Anketu možete ispuniti ovdje:

https://forms.office.com/e/A7MSXLV48P