Ako se temeljem praćenja listi čekanja na određene dijagnostičke i terapijske postupke utvrdi značajno produženje čekanja, HZZO može, bez raspisivanja natječaja na zahtjev Ministarstva zdravstva, interventno ugovoriti provođenje tih dijagnostičkih i terapijskih postupaka s pojedinim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima.

 

Prošli smo tjedan na Nismo same prenijeli tekst Žakline Jurić, novinarke HINA-e, o tome da se na limfnu drenažu u KBC-u Split čeka više od godinu dana pa pacijenti taj tretman moraju obaviti privatno i platiti.

Novinarka je razgovarala i s Dinkom Pivalicom, pročelnikom Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom, koji je rekao kako vjeruje da će se skorim uređenjem Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom na Firulama, ali i Toplicama te zaposlenjem u novouređenim prostorima novih terapeuta rasteretiti terapiju i smanjiti liste čekanja na procedure fizikalne terapije, pa i za limfnu drenažu.

„Ravnateljstvo KBC-a na tome stalno radi, a financiranje uređenja se predviđa putem EU fondova, pa će bolnica projekt uvrstiti u akcijski plan za iduće razdoblje“, rekao je Pivalica.

„Do tada je na potezu HZZO da pregovara sa zdravstvenim ustanovama na području Splita s kojima jedini mogu sklopiti sporazum o pružanju usluge limfne drenaže na uputnicu, a i bolnica bi mogla ubrzati eliminaciju duge liste čekanja otvaranjem druge smjene limfne drenaže u Toplicama“, zaključila je Žaklina Jurić.

Tragom njezinog teksta poslali smo upit HZZO-u. Pitali smo ih kako oni gledaju na taj problem, planiraju li ga riješiti i ako da u kojem roku.

Odgovor Službe za odnose s javnošću HZZO-a na naša pitanja objavljujemo u cijelosti:

 

Prema navodu voditelja Kliničkog zavoda za fizikalnu medicinu KBC-a Split, dr. Dinka Pivalice, limfna drenaža radi se na tri radilišta u kojima se izmjenjuje šest fizioterapeuta zbog zahtjevnosti samih procedura. Na akutnu limfnu drenažu, za one pacijente koji po prvi put dolaze, čeka se dva do tri tjedna, a za višekratno indicirane limfne drenaže čeka se osam do devet mjeseci.

 

U 2016. godini provedeno je 2200 limfnih i 1800 kompresijskih drenaža što predstavlja veliki problem jer su to zahtjevne procedure koje traju do sat vremena. Svi fizioterapeuti u dogovoru s liječnicima provode i edukacije osiguranih osoba za postupanja na koji način zadržati efekte provedenih procedura pa pacijentima koji im dostave e-mail adresu prema potrebi šalju vježbe za održavanje postignutih rezultata.

 

Dr. Pivalica navodi da je povećan broj pacijenata iz razloga što su se proširile i same indikacije za provođenje limfne drenaže, uz veći broj oboljelih od malignih bolesti, za koje se najviše indiciraju navedene procedure, ali da nisu u mogućnosti povećati broj fizioterapeuta jer bi u tom slučaju trebalo umanjiti broj nekih drugih procedura.

 

Uz to, navodi i da se procedure limfne drenaže na teret obveznog zdravstvenog osiguranja provode samo u KBC-u upravo iz razloga njihove zahtjevnosti i dugotrajnosti samih postupaka.

 

Ponavljamo kako izabrani doktor može zbog dugih lista čekanja na neki postupak uputiti osiguranu osobu u drugu zdravstvenu ustanovu. Naime, radi smanjivanja liste čekanja moguće je da osigurana osoba prihvati korištenje zdravstvene zaštite u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse izvan svojeg mjesta prebivališta ili boravišta, te ima pravo na naknadu za troškove prijevoza (prema članku 62. stavak 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju).

 

Putni nalog izdaje izabrani obiteljski doktor koji u karton upisuje podatak da je putni nalog izdan u svrhu smanjivanja liste čekanja i evidentira potvrdu o narudžbi u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je dala dalji termin, te potvrdu ugovorne zdravstvene ustanove koja je dala raniji termin.

 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovore sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji se nalaze u Mreži javne zdravstvene službe. Ako se temeljem praćenja listi čekanja na određene dijagnostičke i terapijske postupke utvrdi značajno produženje čekanja, HZZO može, bez raspisivanja natječaja na zahtjev Ministarstva zdravstva, interventno ugovoriti provođenje tih dijagnostičkih i terapijskih postupaka s pojedinim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima“.