Bjelovarčanka Javorka Pangerčić koja je za Nismo same napisala svoju priču o borbi s malignom bolešću https://www.nismosame.com/vase-price/nevidljiva-zena/ svoje je osjećaje pretočila u stihove i fotografije.

 

 

Prolazim ulicama moga grada.

Susrećem kolege, susjede i poznanike.

Prolazim pored njih kao duh,

utvara, prikaza ili možda anđeo.

Stavljam osmijeh prepoznavanja na lice,

a susrećem ljude bez mimike

kako nijemo klize pored mene.

Što se to dogodilo? Ja sam živa

i ista duša traži se u pogledu drugih.

Znam da sam na ruletu života

izgubila boje, žetone i bliskost.

Vatrenocrvena postala je astenički bijela,

a rodna voćka puna je jalovih grana.

Gugutanja grlice zamijenilo je graktanje gavrana.

Kako da im obznanim da sam ista?

Znam, znam nosit ću cvijeće u rukama.

Ono će biti moja posjetnica i fotografija.

Pustit ću ružama, frezijama i božurima

da govore umjesto sleđenih usana.

Čekat ću, sve dok mi ne kažu:

Evo dolazi naša Javorka s đurđicama!