Sunce još nije dotaklo narcise
ostavljene u boci na bolničkom prozoru.
Otvaram okno i stapam se s nježnom
bjelinom uzdrhtalih latica.
Na svakom cvijetu ih je šest,
a u sredini nektar čuva mali žuti pehar.
Vjetrić lagano pomiče tu krhkost ljepote
i do mene dopire njihov miris.
Razabirem i jasno zviždukanje kosa.
Unosim cvjetove u sobu i sada
opet možemo pričati, od jutra do večeri,
o njihovim filigranskim snovima.

 

Nakon dijagnoze zloćudnog tumora na krajniku Javorka Pangerčić iz Bjelovara najteže trenutke prebrodila je uz svoju poeziju, a kako sada stihove teško govori – postala je pjesnikinja s fotoaparatom u ruci.