O prvim rezultatima projekta “Pozovi za zdravlje” za Nismo same govori Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore

Razgovarala: Ivana Kalogjera

Početkom travnja Hrvatska ljekarnička komora u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem pokrenula je projekt „Pozovi za zdravlje“ koji omogućava dostavu lijekova na kućnu adresu bolesnicima u izolaciji, samoizolaciji i nepokretnim bolesnicima. Od same ideje do njezine realizacije proteklo je svega 10 dana, a mi smo o prvim rezultatima projekta razgovarali s Anom Soldo, predsjednicom Hrvatske ljekarničke komore. 

Kako je nastao projekt „Pozovi za zdravlje“? 

Nastao je spontano. Moj zamjenik i kolega Mario Vrebčević i ja jedno smo poslijepodne razgovarali o utjecaju epidemije COVID-19 na dostupnost lijekova osobama koje nisu pokretne. Broj ljudi kojima je dodijeljena mjera samoizolacije povećavao se iz dana u dan i nekako smo shvatili da je uloga ljekarnika da se pobrinu za njih i riješe taj problem. Mario je već nakon nekoliko sati imao ideju o aplikaciji te načinu na koji ćemo osigurati sljedivost lijeka i komunikaciju između pacijenata, volontera, ljekarni i Call centra. 

Jako su nam važne bile sigurnost i dobra organizacija projekta jer smo htjeli da pacijenti koji prolaze teške trenutke dobiju uslugu koja je iznad standarda. Htjeli smo pokazati koliko su ljudski kontakt i lijepa riječ, kao i kvalitetan ljekarnički savjet o pravilnoj primjeni lijeka, važni za lakši i brži oporavak. Crveni križ činio nam se kao dobar partner u pripremi projekta budući da je riječ o instituciji koja ima puno iskustva u provođenju sličnih projekata. Puno su nam pomogli oko organizacije volontera i lansiranja projekta te im se i ovim putem zahvaljujemo.

Kojoj je skupini bolesnika projekt namijenjen? 

Projekt je namijenjen kroničnim pacijentima koji su nemoćni ili nepokretni, svim osobama koje se u svojim domovima liječe od COVID infekcije te svim pacijentima kojima je dodijeljena mjera samoizolacije. 

Kako vrijeme odmiče tako i sama pravila dobiju životnu verziju pa smo omogućili dostavu lijekova i pacijentima koji nisu u spomenutim skupinama, ali je za njih, s obzirom na zdravstveno stanje, važno da ostanu doma i ne izlažu se rizicima.

Mogu li usluge projekta koristiti i onkološki pacijenti? Ako da, pod kojim uvjetima? 

I onkološki pacijenti, naravno, mogu koristiti usluge našeg projekta. Za velik broj ljudi krhkog zdravstvenog stanja i slabijeg imuniteta važno je da ostanu doma i ne izlažu se riziku pa smo za sve pacijente koji su se javili u naš Call centar omogućili dostavu lijekova na kućnu adresu. Tablicu prioriteta sastavili smo prema epidemiološkim principima, no naravno da su  i dijagnoza i općenito zdravstveno stanje pacijenta važan kriterij. 

Kako projekt funkcionira u praksi? Koje sve korake mora napraviti bolesnik da bi dobio lijekove na kućni prag?

Proces je vrlo jednostavan. Postoje dva načina da pacijenti dođu do našeg Call centra: izravnim pozivom na 072700 222, a mogu nazvati i kontakt broj Crvenog križa 08001188, a kad dobiju govorni automat odabrati broj tri za našu uslugu. Poziv preuzimaju naši volonteri koji nakon što u razgovoru s bolesnikom dobiju sve potrebne informacije za aktivaciju naloga, putem aplikacije kontaktiraju pacijentu najbližu ljekarnu. Nakon toga volonteri odlaze osobno preuzeti lijekove i  dostavljaju ih bolesniku. U tim se razgovorima puno toga otkrije, otvaraju se teme o problemima koje ljudi imaju s terapijama i volonteri im, u okviru svojih znanja, pokušavaju pomoći na najbolji mogući način.

Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore

Koji je rok za isporuku lijekova?

Ovisno o području i broju volontera rok može biti i do 12 sati. Kad smo kreirali protokole za projekt naš je cilj bio dostaviti lijekove u roku od 24 sata. Budući da postoji puno preduvjeta koji se moraju zadovoljiti da bi se dostava organizirala, ponekad je potrebno i puno više vremena. Trenutno smo gotovo uvijek na isporuci sljedeći dan od poziva. 

Funkcionira li projekt na području čitave države? 

Projekt funkcionira u cijeloj Hrvatskoj jer imamo volontere u svim županijama. Najviše poziva imamo u Gradu Zagrebu, ali u Zagrebu imamo i najviše volontera pa sve teče prema planu. Kad smo pokretali projekt bilo nam je važno da se svim ljudima omogući ista usluga, kako u gradovima, tako i ruralnim područjima u kojima je dostupnost zdravstvene zaštite ograničena. A upravo su ljudi koji žive u manjim sredinama prema iskustvima volontera posebno zahvalni za projekt. 

Mogu li se pozivom na broj naručiti i druge stvari koje se prodaju u ljekarni (primjerice, maske i rukavice)? 

Projekt uključuje samo dostavu lijekova na recept. Imali smo situacije gdje su pacijenti zamolili volontere da im obave još koju uslugu i kolege im pomognu jer je jednostavno takvo vrijeme. Za pacijente koji su u izolaciji i liječe se doma od infekcije COVID-19 dostavljamo i bezreceptne lijekove koji su im potrebni za oporavak.

Kakvi su u tom slučaju načini plaćanja? 

Doplata na lijekove za pacijente na koje se odnosi projekt se ne plaćaju. Jednako tako ne plaćaju se ni bezreceptni lijekovi za sve korisnike koji su u izolaciji. Plaćanje ide na trošak projekta i zasad uspijevamo pokriti sve troškove. U slučaju da pacijenti trebaju neke druge proizvode, volonteri ih plaćaju svojim novcem, potom obavijeste pacijenta o vrijednosti računa i oni im prilikom preuzimanja vrate novac. 

Koliko je pacijenata do sada koristilo usluge projekta?  

U prva tri tjedna imali smo više od 400 dostava u više od 1000 poziva. Ljudi zovu za različite savjete i to nam je najveće iznenađenje projekta. Gotovo svaki drugi poziv odnosi se na dodatno savjetovanje o primjeni lijeka ili nekog zdravstvenog propisa za vrijeme epidemije.

Koliko je ljekarnika uključeno u projekt? 

U projekt je trenutačno uključeno više od 150 ljekarnika i 20-ak studenata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji nam pomažu u logističkom dijelu. Za volontiranje na projektu javilo nam se više od 120 studenata što nas posebno veseli jer je to znak da će nove generacije ljekarnika biti još predanije našoj ulozi u ozdravljenju pacijenta. Dio volontera zadužen je za rad na terenu i za izravni kontakt s pacijentima, a dio ih je raspoređen u Call centar. 

Što znači to da pozivom na broj 072 700 222  možemo dobiti ljekarnički savjet? 

U našem savjetovalištu rade ljekarnici koji imaju dugo iskustvo rada u ljekarnama, imamo nekoliko kliničkih farmaceuta koji svojim znanjem sigurno mogu pomoći pacijentima oko pravilne primjene lijekova, nedoumica u razumijevanju terapije te usklađivanja kompleksnih terapija. Bilo nam je važno  dati projektu i tu dodanu vrijednost jer smo očekivali da će ljudima koji su u samoizolaciji ili se liječe od COVID infekcije biti propisana nova terapija te će im biti potrebna dodatna potpora u razumijevanju terapije i pravilnoj primjeni lijekova. 

Razmišljate li o tome da projekt ostane na snazi i po završetku pandemije koronavirusa? 

Prostora za nastavak projekta sigurno ima. U velikom broju zemalja ljekarnička skrb organizirana je tako da ljekarnici odlaze u domove pacijenata, donose im lijekove i medicinske proizvode, savjetuju ih o primjeni lijekova te im pomažu oko boljeg razumijevanja terapije i  motiviraju ih da redovito uzimaju lijek što nam je svima jako važno. Priprema i realizacija takvog oblika skrbi i nama je jedan od prioriteta. Učinit ćemo sve da se volonterska priča koju smo pokrenuli nastaviti barem djelimice, ovisno o potrebama pacijenata i modelima koji će Komori ljekarnika omogućiti da im u tome bude podrška.