Više od trećine ljudi koji su kao mladi preboljeli rak nakon izlječenja prestaju voditi brigu o svom zdravlju, pokazalo je istraživanje prezentirano u veljači na godišnjem skupu Američke udruge onkologa.

 

Osobe koje prebole rak u mlađoj životnoj dobi u riziku su od pojave brojnih nuspojava koje mogu trajati dugi niz godina ili se pak pojaviti godinama kasnije. Neke od tih nuspojava uključuju probleme sa srcem ili neplodnošću, a nije isključen ni povratak bolesti.

Glavna autorica istraživanja, Lynda Kwon Beaupin, liječnica  u Roswell Park, i njezini kolege pratili su 2367 pacijenata Instituta za tumore starih između 18 i 39 godina. Pokazalo se da čak 37 posto njih nakon izlječenja više ne posjećuje liječnika.

Cilj istraživanja bio je utvrditi u kojoj mjeri osobe mlađe od 40 godina nakon izlječenja vode brigu o svom zdravlju, jesu li ostale u kontaktu sa svojim onkolozima i kakav život vode nakon bolesti.

Znanstvenici su pacijente podijelili u dvije skupine. U prvoj je bilo 783 pacijenata kojima je rak dijagnosticiran u razdoblju između 2005. i 2009. godine, a u drugoj 852 pacijenta kojima je rak dijagnosticiran između 2010. i 2014. godine. Liječnici su napravili i listu najučestalijih tumora od kojih obolijevaju osobe mlađe od 40 godina. To su leukemija, melanom, rak dojke, rak štitnjače te ginekološki tumori.

Pokazalo se da vrsta tumora ni na koji način nije povezana s većom ili manjom brigom o zdravlju.

“Potrebno je provesti daljnje istraživanje kako bi se utvrdili ostali implicirajući faktori, kao što su dob u kojoj je sudionicima istraživanja dijagnosticiran tumor i vrsta liječenja koju su primali”, napisali su liječnici u studiji.

No, postoji veza između dobi u kojoj je nekoj osobi dijagnosticiran rak i kasnijih redovnih pregleda. Što je rak otkriven u mlađoj dobnoj skupini veća je mogućnost da osoba kasnije neće ići na redovne kontrole.

“Imamo saznanja o tome kakve se sve komplikacije mogu dogoditi kasnije životu ako vam je rak bio dijagnosticiran u mlađoj dobi. Većina se tih komplikacija može izliječiti, ali ako pacijente ne vidimo godinama nakon bolesti ne možemo ih savjetovati o promjeni stila života, što je važno kako bi se mogli izbjeći mogući rizici za povratak bolesti”, rekao je Timothy Gilligan, onkolog na institutu za tumore Cleveland Clinic Taussig. Istaknuo je kako je dužnost liječnika izliječenim od raka pružiti informacije i tako im pomoći.