Uslugu bolničkog liječenja pacijenti KBC-a Sestre milosrdnice na skali od jedan do pet ocijenili su ocjenom 4,45. Pokazalo je to istraživanja kvalitete usluge bolničkog liječenja u toj zdravstvenoj ustanovi koje je proveo Ured za kvalitetu KBC-a u suradnji s Katedrom za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanjem su bila bila obuhvaćena 564 pacijenta, koji su se od listopada 2016. do travnja ove godine liječili u 16 klinika KBC-a, a kao najvažnije parametre istaknuli su sigurnost i pouzdanost u liječenju.

Osoblju KBC-a Sestre milosrdnice važno je kako ih vide pacijenti, jesu li dovoljno dobri i mogu li poboljšati svoj odnos, pa je iz tog razloga Ured za kvalitetu i pokrenuo neovisno istraživanje o percepciji pacijenata. U istraživanju je kako je naglasila dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, voditeljica tima s Ekonomskog fakulteta, primijenjena SERVQUAL metodologija, a pacijenti su upitnik popunjavali prilikom prijema i prije otpusta iz bolnice.

Svaki je pacijent ocjenjivao pet faktora: pouzdanost, odgovornost, sigurnost, razumijevanje za korisnika i tzv. opipljive elemente, koji se odnose na prehranu, infrastrukturu i osoblje.

Najvišom ocjenom pacijenti su ocijenili sigurnost, koju smatraju najvažnijom, a to je osobito izraženo na Klinici za kardiokirurgiju, gdje je iskustvo pacijenata nakon boravka u bolnici bila puno bolje od njihova očekivanja prije ulaska u bolnicu.

Kod ocjene pouzdanosti pokazalo se da je za većinu klinika i zavoda ona sukladna iskustvima pacijenata poslije liječenja, a rezultati su pokazali da postoji visoka razina suosjećajnosti djelatnika KBC-a za pacijente.

Po pitanju odgovornosti, koja uključuje problem listi čekanja i čekanja u ordinacijama, uočeno je kako postoji proctor za “korektivne radnje” uz poboljšanje organizacije rada, iako dio KBC-a ispunjava očekivanja pacijenata.  Najslabiji rezultati vezani su uz prostor i prehranu što ukazuje na potrebu novih ulaganja u izgradnju suvremenih bolničkih prostorija.

“Iako se ne mogu generalizirati na sve pacijente ovi su rezultati visoko indikativni”, istaknuo je na predstavljaju rezultata jedan od istraživača.

Ravnatelj KBC-a Mario Zovak rekao je kako se nada da će ocjena usluge bolničkog liječenja u toj ustanovi dogodine biti još bolja.

“KBC Sestre milosrdnice postoji od 1846. godine, a kada dođete u krug bolnice vidite da neke zgrade tako i izgledaju. Naravno da stručno pratimo sva zbivanja u modernoj medicini i pokušavamo, koliko nam dopuštaju financije, pratiti sve skupa i opremanjem, edukacijom i uvođenjem novih terapijskih i dijagnostičkih metoda”, kazao je Zovak.

Nenad Korkut, voditelj Službe za odnose s javnošću HZZO-a, istaknuo je kako je ocjena koju su KBC-u u ovom istraživanju dali pacijenti za ocjenu viša od prosječne ocjene kvalitete zdravstva koja iznosi 3,2.

“To je znak da naši osiguranici imaju bolju percepciju o zdravstvu no što to mediji prikazuju”, rekao je Korkut.