Moje ime je Karla Milat-Panža, rođena sam u Dubrovniku i studentica sam druge godine diplomskog studija psihologije na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu. Ovim putem vas pozivam na sudjelovanje u istraživanju za moj diplomski rad, pod mentorstvom profesorice doc. dr. sc. Lovorke Brajković.

Potaknuta različitim iskustvima i psihičkim doživljajima bližnjih koji su oboljeli od karcinoma, odlučila sam istražiti neke odrednice subjektivne dobrobiti kod onkoloških bolesnika.

Subjektivna dobrobit smatra se složenim konstruktom koji se odnosi na kognitivnu i afektivnu evaluaciju života pojedinca. Kao takva, subjektivna dobrobit od velike je važnosti kod populacije onkoloških bolesnika, s obzirom na značajne fiziološke i psihološke promjene koje se događaju uslijed suočavanja s malignom bolesti. Onkološki pacijenti izloženi su riziku niže subjektivne dobrobiti, stoga je vrijedno istražiti različite psihosocijalne čimbenike povezane sa subjektivnom dobrobiti kako bi prepoznali njihovu potencijalnu ulogu u osnaživanju i podizanju razine subjektivne dobrobiti oboljelih od karcinoma.

Sukladno navedenom, cilj ovog istraživanja jest utvrditi ulogu socijalne podrške, osjećaja smisla života, psihološke otpornosti i razine informiranosti o bolesti i liječenju u objašnjenju subjektivne dobrobiti kod onkoloških bolesnika.

Osim znanstvene i teorijske vrijednosti, rezultati ovog istraživanja mogu imati praktične implikacije u vidu podizanja kvalitete života onkoloških bolesnika.

Vaše sudjelovanje u istraživanju je potpuno anonimno i dobrovoljno, a rezultati će biti prikazani isključivo na grupnoj razini. U istraživanju mogu sudjelovati i muškarci i žene, pa bi mi puno značilo kada bi upitnik proslijedili i prijateljima, kolegama ili partnerima koji su se suočili s dijagnozom maligne bolesti.

Za sva pitanja u vezi istraživanja možete mi se javiti na e-mail: kmilatpan@hrstud.hr

Veliko hvala svima koji izdvoje svoje vrijeme i ispune upitnik do kraja te mi pomognu da diplomiram.

Upitnik možete ispuniti ovdje:

Istraživanje odrednica subjektivne dobrobiti kod onkoloških bolesnika

Dragi sudionici! Ispred Vas se nalazi istraživanje kojim se nastoji ispitati neke odrednice subjektivne dobrobiti kod onkoloških bolesnika. Istraživanje se provodi u sklopu diplomskog rada na Odsjeku za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom doc. dr. sc. Lovorke Brajković i sumentorstvom Vanje Kopilaša, mag. psych.