Kampanja „Ne odustajem“ zamišljena je kao trajna platforma osnaživanja žena s metastatskim rakom dojke, koje nikada neće odustati. Njihove priče,...