U sklopu naše kampanje “U listopadu nosimo roza!” svaki dan obradili smo najmanje jedan pojam vezan uz rak dojke, od dijagnoze do liječenja.

 

M

Monoklonska protutijela
Lijekovi koji se proizvode u živim stanicama u laboratoriju. Kada se koriste za liječenje raka, dizajnirani su tako da ciljaju specifične stanice raka (čime štede zdrave stanice) prepoznavanjem specifičnih proteina na njihovoj površini. Monoklonska protutijela vrlo su složeni lijekovi, razvijeni i proizvedeni vrlo složenim procesima.

 

nismo same

 

N

Neoadjuvantno liječenje
Primjena lijekova kod nekih bolesnika s ranim rakom dojke prije operacije kako bi se smanjio tumor, čime se olakšava kirurški zahvat i potencijalno pridonosi boljemu kirurškom ishodu. Nakon neoadjuvantnog liječenja i operacije slijedi adjuvantna terapija kojom se uklanjaju preostale stanice raka i sprječava povratak bolesti. 

 

nismo same

 

N

Nuspojave
Nuspojave su neželjene zdravstvene promjene koje se javljaju u bolesnika koji primaju terapiju. Ponekad bolesnici smatraju da kemoterapija nije efikasna ako nemaju nuspojave, što je potpuno netočno jer nuspojave variraju od osobe do osobe i od lijeka do lijeka, i uopće nisu znak djelotvornosti citostatika.

 

nismo same

 

P

Palijativna skrb 
Svjetska zdravstvena organizacija palijativnu skrb opisuje kao “postupak koji poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji koje se suočavaju s problemima vezanim uz po život opasne bolesti, kroz prevenciju i olakšavanje patnje putem ranog otkrivanja i točne procjene te liječenje boli i drugih problema; fizičkih, psihosocijalnih i duševnih.”
Cilj je palijativne skrbi smanjiti bol i neugodne simptome bolesti odnosno nuspojave vezane uz bolest i njezino liječenje.
Osnivačica pokreta palijativne skrbi (1967. godine) je Engleskinja Cicely Saunders.

 

nismo same

P

Poštedna operacija dojke
Kirurgija je dio sveobuhvatnog pristupa liječenju raka dojke. Poštedna operacija dojke je zahvat pri kojem se uklanja zloćudno tkivo dojke uz malo okolnog zdravog tkiva, a što je moguće učiniti samo kod onih žena kojima je rak dojke rano otkriven. Indikaciju za poštedni kirurški zahvat i radioterapiju imaju bolesnice s tumorom najvećeg promjera 4,5 centimetra pod uvjetom da tumor nije multicentrični.

 

nismo same

 

P

Potpuni patološki odgovor 
Mjera ishoda koja se koristi u kliničkim ispitivanjima ranog raka dojke, a kojom se pokazuje djeluje li neoadjuvantno liječenje. Potpuni patološki odgovor (engl. pathological complete response – pCR) postiže se kada nema uočljivog tumorskog tkiva tijekom operacije u zahvaćenoj dojci, ili u zahvaćenim dojkama, i lokalnim limfnim čvorovima. pCR se može procijeniti brže od tradicionalnih mjera ishoda, kao što je preživljenje bez znakova bolesti.

 

nismo same

 

P

Preživljenje bez invazivne bolesti (iDFS)
Mjera ishoda koja se koristi u kliničkim ispitivanjima, a koja pokazuje djeluje li liječenje. iDFS (Invasive disease-free survival) je vrijeme koje bolesnik preživi bez povratka invazivne bolesti nakon adjuvantnog liječenja. Često je preciznija procjena učinka liječenja od mjere preživljenja bez znakova bolesti.

 

nismo same

P

Preživljenje bez progresije (PFS)
Preživljenje bez progresije (Progression-free survival, skraćeno PFS) je vrijeme koje bolesnici s uznapredovalim rakom dojke prežive bez pogoršanja ili ponovne pojave bolesti.

 

nismo same

P

Preživljenje bez znakova bolesti (DFS)
Preživljenje bez znakova bolesti (Disease-free survival, skraćeno DFS ) je vrijeme nakon početnog liječenja tijekom kojega bolesnik s ranim rakom dojke živi bez znakova ili simptoma raka.

 

nismo same

 

R

Rani rak dojke 
Rak koji je ograničen na dojku, tj. nije metastazirao ili se proširio na ostale udaljene dijelove tijela.
Većina slučajeva raka dojke otkrije se u ranom stadiju bolesti.

 

nismo same

 

R

Receptori
Receptori su različiti proteini na površini stanica koji potaknu određene reakcije u stanici i imaju važnu ulogu u rastu tumora. Dostupni su načini liječenja koji ciljaju receptore te sprječavaju njihovu aktivnost i zaustavljaju rast raka.
Jedan od načina definiranja vrste raka dojke upravo je pozitivnost ili negativnost na određeni stanični receptor. Shodno tome razlikujemo tumore dojke koji su pozitivni na endokrine receptore (estrogenski ili progesteronski receptor) ili na HER2 (protein humanog epidermalnog faktora rasta 2), zatim tumore koji nisu pozitivni na estrogenski, progesteronski i HER2 receptor te tumore koji su pozitivni na sva tri stanična receptora.

 

nismo same

 

S

Stopa ukupnog odgovora
Mjera ishoda koja se koristi u kliničkim ispitivanjima, a pokazuje djeluje li liječenje. Stopa ukupnog odgovora pokazuje kod kojeg se dijela bolesnika, unutar određenog razdoblja, tumor smanjio u predviđenoj mjeri.

 

nismo same

 

S

Subkutano (potkožno) liječenje
Oblik liječenja pri kojem se lijek ubrizgava pod kožu, u sloj tkiva između kože i mišića.
Na ovaj se način primjenjuju lijekovi kod kojih je potrebna sporija resorpcija. Najčešće su to vodeni rastvori i suspenzije. Subkutano se, primjerice, daje heparin.
Subkutano davati lijek zabranjeno je na oštećenim dijelovima kože, madežima i ožiljcima.

 

nismo same

 

T

Trostruko negativni rak dojke (TNBC)
Trostruko negativni rak dojke je vrsta raka dojke koja na površini stanica nema izražene receptore estrogena i progesterona te ne proizvodi previše HER2 proteina. Zato su mehanizmi koji upravljaju tom vrstom raka većinom nepoznati, što ga čini posebno teškim za liječenje.

 

nismo same

 

U

Uznapredovali rak dojke
Navedeni termin obuhvaća lokalni uznapredovali i metastatski rak dojke. Metastatski rak dojke je rak koji se proširio na druge dijelove tijela kao što su kosti, jetra, pluća i mozak.
Taj rak nije izlječiv, ali se s njim može živjeti godinama. Cilj liječenja uznapredovalog raka dojke je pomoći bolesnicima da žive što je moguće dulje i pritom zadrže kvalitetu života.

 

nismo same

 

U

Ukupno preživljenje
Mjera ishoda koja se koristi u kliničkim ispitivanjima, a koja pokazuje djeluje li liječenje. Ukupno preživljenje je vrijeme koje osoba oboljela od raka preživi nakon početka liječenja.