U ponedjeljak 25. rujna 2023. održat će se prva od četiri radionice koje će Nismo same organizirati do kraja godine, u sklopu projekta „Nisi sama – pitaj bez srama“ i uz potporu Ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Radionica je prvenstveno namijenjena onkološkim pacijenticama, a osmislila ju je Maja Vukoja, dr. med., spec. psihijatar, koja je ujedno i voditeljica Projekta.

Maja Vukoja radi u KBC-u Zagreb (Rebro), u Dnevnoj bolnici za afektivne poremećaje, u sklopu koje vodi i grupne psihoterapije. Osim specijalizacije iz psihijatrije, 2020. godine završila je i subspecijalizaciju iz psihoterapije. S Nismo same surađuje od 2019. godine.

Cilj ove zanimljive radionice je bolje upoznati naizgled suptilan, ali vrlo razarajući, oblik depresije koji nas je zahvatio unazad tri godine (razdoblje epidemije i potresa kao uzrok tzv. subdepresivnog stanja), a koji se, unatoč prividnom funkcioniranju, bazira na osjećaju bezvoljnosti te gubitka mogućnosti radovanja i uživanja u životu.

Također, na radionici će se provoditi motivacijske vježbe kako bi sudionice bolje upoznale sebe, svoje vrijednosti i vrline te pozitivne strane okoline koja ih okružuje.

Radionica će biti održana u prostoru Udruge (Boškovićeva 7 B) s početkom u 17.30 sati. Budući da je broj mjesta ograničen, sudjelovanje na radionici moguće je samo uz prethodnu najavu na e-mail ivana@nismosame.com ili goranka@nismosame.com.