U sklopu naše kampanje “U listopadu nosimo roza!” svaki smo dan obradili najmanje jedan pojam vezan uz rak dojke, od dijagnoze do liječenja.

 

 

nismo same

A

Adjuvantno liječenje
Adjuvatnom liječenju podvrgavaju se bolesnici s rano otkrivenim rakom dojke, a nakon kirurškog zahvata kojim je tumor odstranjen u cijelosti.
Cilj je adjuvantne terapije djelovati na eventualno zaostale tumorske stanice, odnosno potpuno ukloniti preostale stanice raka iz tijela, kako bi se smanjili izgledi za povratak bolesti.

 

nismo same

B

Bilateralno 
Kad tumor zahvati obje dojke to nazivamo bilateralnim karcinomom dojke. Ova je vrsta tumora vrlo rijetka, a češće se javlja kod žena mlađih od 50 godina.
Kad tumor zahvati obje strane tijela provodi se bilateralna mastektomija što znači da se pristupa uklanjanju obiju dojki.

 

nismo same

B

Biopsija
Biopsija je postupak koji uključuje uzimanje malog uzorka tkiva kako bi se ono moglo promotriti pod mikroskopom.
To je jedini dijagnostički postupak koji sa sigurnošću može utvrditi je li sumnjivo područje zahvatio zloćudni tumor i o kojoj je vrsti raka dojke riječ.

 

nismo same

H

HER2 pozitivni rak dojke
Otprilike jedna od pet osoba s dijagnozom raka dojke ima oblik bolesti koji se naziva HER2 pozitivnim rakom dojke. Stanica HER2 pozitivnog raka na svojoj površini ima približno dva milijuna HER2 proteina, oko 100 puta više od zdrave stanice.
Previše HER2 proteina može uzrokovati brz rast raka pa ovaj tip raka dojke može biti osobito agresivan. 

 

nismo same

H

Hormonski pozitivni rak dojke
Oko 70 posto tumora dojke su hormonski ovisni tumori. Rak dojke smatra se hormonski pozitivnim kada stanice tumora proizvode nenormalne količine receptora (prihvatna mjesta) za dva glavna ženska hormona: estrogen i/ili progesteron.
Vezivanje estrogena i/ili progesterona za te receptore potiče rast stanica raka.

 

nismo same

I

Intravenski (IV)
Najčešći način davanja lijeka kod tumora jest putem igle ili cjevčice umetnute izravno u venu. Na ovaj način lijek se unosi direktno u krv i brzo djeluje.

 

nismo same

K

Kemoterapija je vrsta liječenja koja uništava stanice raka. Može se primjenjivati sama ili u kombinaciji s ostalim terapijama. Prima se putem infuzije ili u obliku tableta. Infuzije se oboljelima od raka u pravilu daju u bolnici, dok tablete pacijenti uzimaju kod kuće. Ovisno o lijekovima koji se primaju i tipu tumora, kemoterapija traje od tri do šest mjeseci.

 

nismo same

K

Konjugati protutijela i kemoterapeutika
Imunolozi Georges Köhler i Cesar Milstein 1984. godine dobili su Nobelovu nagradu za otkriće tehnike proizvodnje monoklonskih antitijela. Ovo otkriće umnogome je utjecalo na razvoj imunoterapije i pojavu novih vrlo složenih lijekova koji se koriste za liječenje raka.
Jedinstveni lijekovi za rak, kao spoj kemoterapeutika i monoklonskog protutijela. dizajnirani su tako da ciljaju specifične stanice raka (čime štede zdrave stanice) prepoznavanjem specifičnih proteina na njihovoj površini. Minimiziranje učinka lijeka na zdravo tkivo ima za posljedicu manje neugodnih nuspojava povezanih s tradicionalnom kemoterapijom.

 

nismo same

K

Kvaliteta života
Zahvaljujući napretku u liječenju raka, čak je i metastatski rak dojke danas kronična bolest s kojom se može živjeti dugi niz godina. Kao posljedica toga, jedan je od izazova za onkologe, psihologe i druge stručnjake, ali i društvo u cjelini, kako poboljšati kvalitetu života pacijenata i pružiti im šansu da se ponovno uključe u zajednicu kao aktivni članovi društva. Kvaliteta života široka je mjera koja obuhvaća fizičke, funkcionalne, društvene i emocionalne aspekte.
Jedan je od važnih aspekata kvalitete života i povratak na posao oboljelih od karcinoma. Prema EU podacima većina osoba koje su preživjele rak i završile s tretmanom liječenja imaju poteškoća sa zapošljavanjem. Procjenjuje se da ih je za 40 posto više nezaposlenih no osoba koje nisu imale rak.

 

nismo same

L

Liječenje u prvoj liniji (1L)
Naziv za početna terapiju koja se daje nakon dijagnoze uznapredovalog raka dojke. Ako je tumor dijagnosticiran u uznapredovalom stadiju bolesti nekim bolesnicima može biti potrebno i daljnje liječenje, poznato kao liječenje u drugoj (2L) i trećoj liniji (3L), a primjenjuje se kad liječenje u prvoj liniji prestane davati rezultate.

 

nismo same

L

Liječenje u drugoj liniji (2L)
Liječenjem u drugoj liiji naziva se ona vrsta liječenja koje se primjenjuje kad početno liječenje (liječenje u prvoj liniji) ne djeluje ili prestane djelovati.
Cilj liječenja u drugoj liniji je produžiti život oboljelim osobama tako da one, što je više moguće, zadrže i kvalitetu života.

 

nismo same

L

Limfni čvorovi 
Limfni čvorovi su organi ovalnog oblika koji se nalaze u cijelom tijelu, kao dio našeg imunosnog sustava. Oni djeluju kao filtri i motritelji infekcija. Ponekad prvi znak raka dojke može biti i oteklina/kvržica u pazušnim limfnim čvorovima.
Za plan liječenja raka dojke i prognozu ishoda od iznimne je važnosti i stanje limfnih čvorova.

 

nismo same

L

Lokalno uznapredovali rak dojke
Proširenost raka dojke odnosno stadiji bolesti određuju se ovisno o veličini primarnog tumora. Također, gleda se i zahvaćenost regionalnih limfnih čvorova te postojanje udaljenih metastaza.
Termin lokalno uznapredovali rak dojke koristi se za onu vrstu tumora dojke koji se lokalno proširio s područja dojke na kožu, prsište ili limfne čvorove, ali ne i na udaljene organe kao što su, primjerice, jetra, pluća ili mozak.

 

nismo same

M

Mastektomija
Mastektomija je kirurški zahvat kojim se uklanjanja tkivo dojke u osoba koje imaju rak dojke ili se nalaze u velikom riziku da ga dobiju (preventivna mastektomija).
Mastektomijom se mogu ukloniti jedna dojka ili obje, ovisi o stadiju raka i riziku.
Postoji više vrsta mastektomije: jednostavna ili potpuna (kada se uklanja cijela dojka); mastektomija s poštedom kože (uklanjaju se tkivo dojke i bradavica, ali koža dojke ostaje); modificirana radikalna mastektomija (uklanjaju se i dojka i limfni čvorovi u pazuhu); radikalna mastektomija (postupak prilikom kojega se uklanjaju dojka, pazušni limfni čvorovi i prsni mišić ispod dojke, danas je vrlo rijedak).

 

nismo same

M

Mjera ishoda
Kako bi se utvrdili djelovanje i sigurnost postojećih lili novih lijekova, ili drugih oblika liječenja, prije no što se oni odobre za široku upotrebu. provode se klinička ispitivanja. U kliničkim ispitivanjima mjeri se događaj ili ishod kako bi se utvrdilo je li liječenje koje se ispituje uspješno u borbi protiv raka.