Oznaka: Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030.

Vijesti i savjeti

Točno je godinu dana od donošenja strateškog dokumenta za borbu protiv raka, a Hrvatska i dalje stoji na istom mjestu. Što bi trebali biti prioriteti?

Dana 15. prosinca bit će točno godinu dana kako je u Saboru jednoglasno usvojena strategija protiv zloćudnih bolesti. Bio je to važan dan za Hrvatsku, otvarali su se i šampanjci, no zabrinjavajuće je da se od toga dana do danas nije dogodio ni jedan pomak. Čak se nije sastalo ni Povjerenstvo za izradu i evaluaciju provođenja akcijskog plana čiji je prvi sastanak bio najavljen za ljeto.

Pročitaj više
Doniraj