U Hrvatskome saboru osnovana je skupina “Zastupnici za borbu protiv raka” (ZBPR), po uzoru na skupinu “MEPs against cancer” u Europskom parlamentu, a njezini su se članovi 25. travnja sastali s predstavnicima udruga pacijenata.  

 

U Hrvatskom saboru osnovana je skupina “Zastupnici za borbu protiv raka” (ZBPR), po uzoru na skupinu “MEPs against cancer” u Europskom parlamentu, sa svrhom poticanja izvršne vlasti da postigne zadane ciljeve iz programa Vlade za borbu protiv raka.

U ZBPR-u su članovi svih parlamentarnih stranaka i nezavisnih zastupnika, čime se želi istaknuti nadstranačka važnost borbe protiv raka. Predsjednik ZBPR-a je Siniša Varga (nezavisni), a dopredsjednici su Romana Jerković (SDP) i Ivan Ćelić (HDZ).

Članovi skupine „Zastupnici za borbu protiv raka“ jučer su se u Saboru sastali s predstavnicima udruga pacijenata.

U cijelosti prenosimo priopćenje sa sastanka koje je potpisao Siniša Varga, predsjednik skupine ZBPR.

Hrvatska ima drugu najveću smrtnost od raka u Europskoj uniji.  To je glavni razlog zašto je u Hrvatskome saboru osnovana skupina “Zastupnici za borbu protiv raka” (ZBPR, izgovara se Ze-Be-Pi-aR), prema uzoru na skupinu “MEPs against cancer” (MAC) u Europskom parlamentu (link).

Članovi ZBPR-a su članovi svih parlamentarnih stranaka i nezavisnih zastupnika u Hrvatskome saboru čime se želi istaknuti nadstranačka važnost borbe protiv raka. Predsjednik ZBPR-a je zastupnik Siniša Varga (nezavisni), a zastupnica Romana Jerković (SDP) i zastupnik Ivan Ćelić (HDZ) su dopredsjednici.  ZBPR omogućuje zastupnicima detaljnu raspravu o različitim i multi-sektorskim aspektima borbe protiv raka, kao što su prevencija, dijagnostika, liječenje i kronična i palijativna skrb, kao i okoliš, sigurnost hrane, financije i sl. Temeljni dokument za rad ZBPR-a je Rezolucija Hrvatskog sabora o zloćudnim tumorima (NN 121/2009) i nacrt Nacionalnog plana protiv raka (link).

 

 Predsjednik skupine “Zastupnici za borbu protiv raka” je Siniša Varga (nezavisni), a dopredsjednici su Romana Jerković (SDP) i  Ivan Ćelić (HDZ).

 

nismo same

Na sastanku su sudjelovali Ivica Belina iz Koalicija udruga u zdravstvu, Ivana Kalogjera iz udruge Nismo same, Vesna Ramljak iz udruge Europa Donna Hrvatska te Ljiljana Vukota iz udruge Sve za nju.

 

Svrha ZBPR-a jest poticanje izvršne vlasti da postigne zadane ciljeve iz programa vlade, a koji pridonose borbi protiv raka. ZBPR će kontinuirano raditi s Vladom i resornim ministarstvima, posebice s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskom agencijom za lijekove i medicinske proizvode, strukovnim komorama, kao i Uredom pučke pravobraniteljice te lokalnim i regionalnim vlastima. Jednako važne su i nevladine organizacije kao što su udruge pacijenata i udruge liječnika i medicinskih sestara, kao i proizvođači farmaceutske i medicinske opreme, a ZBPR će se obratiti odborima Hrvatskog sabora kako bi se borba protiv raka proširila na sve sektore.

Članovi ZBPR-a su predani i imaju volju za izgradnju konsenzusa po pitanjima koja su vezana  za borbu protiv raka. Tijekom 9. sazivanja Hrvatskog sabora 2016. – 2020. cilj je ZBPR-a podržati sljedeće aktivnosti:

(1) promicanje zdravlja i prevencija bolesti;

(2) Smanjenje mortaliteta od zloćudnih bolesti kroz poboljšanja probira pacijenata, ranog otkrivanja i pravovremenog pristupa visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti;

(3) postizanje dobre kvalitete života za pacijente s rakom i oporavak i njihove obitelji.

U četvrtak, 25. travanj 2019. u Hrvatskom saboru održan je radni sastanak ZBPR-a pod naslovom “Gledišta pacijenata na politiku u borbi protiv raka”, a sudjelovali su gosti Ivica Belina iz Koalicija udruga u zdravstvu, Ivana Kalogjera iz udruge Nismo same, Vesna Ramljak iz udruge Europa Donna Hrvatska te Ljiljana Vukota iz udruge Sve za nju. Izreka sastanka bio je citat glumca Michaela Douglasa: “Rak me nije bacio na koljena, već me dignuo na noge“. Gosti su tijekom sastanka prezentirali svoja gledišta o alarmantnosti aktualne situacije te informirali zastupnike o mogućnostima poboljšanja borbe protiv raka kroz ciljane promjene u organizaciji zdravstvene zaštite te modelu financiranja zdravstvene zaštite.

Predsjednik KUZ-a Ivica Belina istaknuo je: “Udruge pacijenata svesrdno pozdravljaju i podržavaju inicijativu “Zastupnici u borbi protiv raka”. Rak je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu, i kao takav predstavlja i složeni društveni problem za svaku zemlju, pa tako i za Hrvatsku. Ovu inicijativu smatramo prvim korakom u postizanju nacionalnog konsenzusa oko javnih politika u zdravstvu koje moraju biti iznad stranačke i ideološke pripadnosti. Osobito je važno što je ona pokrenuta uoči donošenja i implementacije Nacionalnog plana za borbu protiv raka te očekujemo da će to biti osiguranje da Nacionalni plan doista zaživi u svim svojim segmentima, i donese značajan napredak u sveobuhvatnoj onkološkoj skrbi u Republici Hrvatskoj, te promijeni negativne trendove u pojavnosti malignih bolesti i smrtnosti od raka.” 

Sljedeći radni sastanak bit će održan u svibnju 2019. na temu “Gledišta struke na politiku borbe protiv raka”, u suradnji s Hrvatskim onkološkim društvom i Hrvatskim društvom za internističku onkologiju HLZ-a.