Moje ime je Tihana Gašpert, po struci sam magistra sestrinstva i studentica na doktorskom studiju na Sveučilištu u Mariboru. Aktivno sam uključena u organizaciju EORTC – Europsku organizaciju za istraživanje i liječenje raka (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) te nam je cilj uspostaviti kliničku važnost za skup EORTC modula upitnika specifičnih za pojedine bolesti koji pokrivaju većinu slučajeva raka u Europi.

Upitnik Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka Core 30 o kvaliteti života (EORTC QLQ-C30) jedan je od najčešće korištenih upitnika ishoda za procjenu kvalitete života, funkcionalnog zdravlja i tereta oboljelih od raka diljem svijeta. Za procjenu simptoma i zdravstvenih problema specifičnih za bolest, EORTC Quality of Life Group (QLG) razvila je niz modula upitnika koji nadopunjuju EORTC QLQ-C30. Povijesno gledano, QLQ-C30 i ovi moduli služili su kao mjera ishoda u kliničkim ispitivanjima, no posljednjih godina sve se više koriste za praćenje pacijenata u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Cilj istraživanja je uspostaviti kliničku važnost za skup EORTC modula upitnika specifičnih za pojedine bolesti koji pokrivaju većinu slučajeva raka u Europi. Detaljno, to će biti sljedeći moduli: QLQ-LC29 (pluća), QLQ-PR25 (prostata), QLQ-BR45 (dojka), QLQ-CR29 (kolorektalni karcinom), QLQ-EN24 (endometrij), QLQ-H&N43 (karcinom glave i vrata), QLQ-OV28 (rak jajnika), QLQ-ELD14 (stariji pacijenti s rakom).

Za ovu prospektivnu, presječnu studiju, regrutirat ćemo 225 pacijenata za svaki od sljedećih osam skupina (tj. ukupno 1800 pacijenata) u sedam europskih centara. Ako imate karcinom ovarija ili endometrija molim vas da ispunite upitnik putem idućih linkova:

  • Upitnik za žene s dijagnozom raka endometrija EORTC QLG-EN24:

EORTC QLQ-EN24

Upitnik Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka Core 30 o kvaliteti života (EORTC QLQ-C30) jedan je od najčešće korištenih upitnika ishoda za procjenu kvalitete života, funkcionalnog zdravlja i tereta oboljelih od raka diljem svijeta. Za procjenu simptoma i zdravstvenih problema specifičnih za bolest, EORTC Quality of Life Group (QLG) razvila je niz modula upitnika koji nadopunjuju EORTC QLQ-C30.

 

  • Upitnik za žene s dijagnozom raka jajnika EORTC QLG-OV28:

EORTC QLQ-OV28

Upitnik Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka Core 30 o kvaliteti života (EORTC QLQ-C30) jedan je od najčešće korištenih upitnika ishoda za procjenu kvalitete života, funkcionalnog zdravlja i tereta oboljelih od raka diljem svijeta. Za procjenu simptoma i zdravstvenih problema specifičnih za bolest, EORTC Quality of Life Group (QLG) razvila je niz modula upitnika koji nadopunjuju EORTC QLQ-C30.

Rezultati istraživanja bit će korišteni u svrhu objave znanstvenih radova i kongresnih priopćenja, uz potpunu zaštitu osobnih podataka ispitanika.

Istraživanje je anonimno, a svi podaci analizirat će se na grupnoj razini.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno me kontaktirajte.

Tihana Gašpert, mag. med. techn.

E-mail adresa: tihana.batrnek@gmail.com