Violeta Pirana u Prizrenu je osnovala udrugu “Renesansa”. Misija je Udruge podizati svijest o tome koliko je važno da sve žene redovito kontroliraju grudi.