Nakon što je diplomirala na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu Inja Borović počela je raditi kao medicinska sestra u Klinici za tumore. Na kraju je i sama 2017. postala njihova pacijentica.