U EU zemljama ovaj je problem prepoznat znatno ranije i pokrenute su konkretne inicijative i intervencije. U pojedinim zemljama i...