Posao je za svaku osobu izuzetno važan, ne samo zbog prihoda, već  i zbog veće kvalitete života, samoostvarenja, socijalnog statusa…