Oko 10 posto karcinoma ne vidi na MRI i stoga uvijek treba u procjeni koristiti sve tri slikovne metode, mamografiju,...