Pacijenti će uslugu ljekarnika - volontera moći zatražiti putem zajedničkog pozivnog broja Hrvatskog Crvenog Križa i Hrvatske ljekarničke komore na...