Pacijenti će uslugu ljekarnika – volontera moći zatražiti putem zajedničkog pozivnog broja Hrvatskog Crvenog Križa i Hrvatske ljekarničke komore na 0800 11 88 ili na izravni broj Call centra HLJK-e 072 700 222