Što ću reći kada dođem kući, kako ću reći da imam rak? Kako ću djeci objasniti da je mama bolesna?...