Projekt „Žene za žene“ financiran je sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, a krajnje su mu korisnice žene oboljele od raka. U sklopu projekta bit će 15 teško zapošljivih žena koje će skrbiti o minimalno 90 žena oboljelih od malignih bolesti.