Sve žene kojima je potrebna usluga projekta, koji realiziramo u suradnji s Udruženjem Radio Taxi Zagreb, pozivamo da se jave na naš e-mail info@nismosame.com.