Za sudjelovanje u istraživanju mogu se prijaviti sve žene u dobi od 20 do 40 godina, bez obzira na podtip karcinoma dojke i stadij bolesti.