Mjere koje vrijede za sve posebice su važne za oboljele od raka: često perite ruke, ne dirajte lice i često dezinficirajte površine.