Studentica treće godine Preddiplomskog studija psihologije Sveučilišta u Zadru provodi istraživanje u svrhu izrade završnog rada na temu „Psihološka dobrobit žena oboljelih od raka dojke“. Podržimo je!