Studentica završne godine diplomskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u sklopu izrade diplomskog rada provodi istraživanje na temu „Percepcija bolesti, vjerovanja o hrani i navike hranjenja kod žena s iskustvom karcinoma dojke“. Pozivamo vas da se uključite i ispunite anketu!