Ovo je moj deseti ili dvanaesti PET/CT u životu, a ja se još uvijek bojim da će mi mašina počupati venu…