Od 2006., kada je odlukom Vlade RH pokrenut Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, do danas pregledano je više od 150 tisuća žena te otkriveno više od 6000 novih karcinoma dojke.