Strategija za borbu protiv raka trebala bi donijeti promjene za sve u sustavu (prije svega pacijente i liječnike). O tome koje bi se ključne promjene trebale dogoditi i kakav bi utjecaj primjena strategije trebala imati na promjene u društvu u cjelini, za Nismo same govore Goranka Perc i Vesna Ramljak.