Kati Kezić, apsolventica na diplomskom studiju psihologije u Zadru istražuje kako karakteristike koje su biološke, psihološke i društvene prirode mogu potencijalno pridonijeti zdravstvenim ishodima, ali i životnoj prilagodbi nakon dijagnoze.