Pacijentima će, kao i u slučaju e-recepata, njihova e-potvrda biti automatski vidljiva u elektronskom sustavu ljekarni i ostalih specijaliziranih prodavaonica.