Cilj je online upitnika istražiti kako uzimate svoj endokrini lijek, što mislite o lijekovima te kakva vam je kvaliteta života uz endokrinu terapiju.