Mnogi oboljeli od raka suočavaju se s problemom nezaposlenosti koji utječe na njihovu novčanu situaciju, a samim time i na kvalitetu života.